Szabadalmi munka a gyakorlatban


Ügyvédi és szabadalmi ügyvivői feladatok a szabadalmaztatás során

A szabadalmi munka elsődlegesen szabadalmi ügyvivői munka. A szabadalmi ügyvivő feladata főként a szabadalmi bejelentések elkészítése illetve a szabadalomtisztasági kutatások elvégzése (mivel főként mérnök végzettségűek ők rendelkeznek a megfelelő technikai ismretekkel), de a szabadalmi ügyviők részt vehetnek peres és hivatali eljárásokban, megkeresik az Iparjogvédelmi Szakértő Testületet, valamint szerződéseket, szabályzatokat dolgoznak ki, sokszor ügyvéd közreűködésével. Az ügyvéde feladatai a szabadalmi ügyekben főként szerződések, szabályzatok kidolgozása, illetve közreműködés a peres ügyekben általában szabadalmi ügyvivő közreműködésével. Ügyvéd közreműködésével zajlanak rendszerint a szabadalombitorlási- és találmánybitorlási perek, a feltalálói minőség megállapítása iránti perek, illetve a díjperek.

szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvéd