A szabadalmi jogviszony tartalma


A szabadalmi jogviszony tartalmát a személyiségi jogok, vagyoni jogok és kötelezettségek összessége alkotja.

szabadalmi jogviszony tartalma

Személyiségi jogok

 • a névjog
 • feltalálói minőség elismerésének joga (e minőség feltüntetése szabadalmi iratokon),
 • döntés a találmány titokban tartásról illetve nyilvánosságra hozatalról (közzétételig titokban tartható a bejelentés).
 • az integritáshoz való jog háttérbe szorul – nem gátolható meg a találmány továbbfejlesztése, módosítása.
A személyiségi jogok jellemzői:
 • forgalomképtelenek, elvileg időben korlátlanok
 • érvényesítésük személyhez kötött

 Vagyoni jogok

A szabadalmas vagyoni jagai a kizárólagos hasznosítási és rendelkezési jog. A kizárárólagos hasznosítási és rendelkezési jog abszolút szerkezetű jogviszony, bárkivel szemben felléphet a szabadalmas aki engedélye nélkül

 • előállítja, használja, forgalomba hozza, raktáron tartja vagy az országba behozza a találmány tárgyát képező terméket, vagy
 • használja vagy használatra ajánlja az eljárást (eljárásra adott szabadalom kiterjed az eljárással közvetlenül előállított termékre)

A hasznosítási és rendelkezési jog forgalomképes, időben korltozott jog, felhasználási engedélyt is a szabadalmas adhat. 

Kötelezettségek

A szabadalmast terhelő kötelezettségek

 • a találmány feltárása
 • a találmány hasznosítása (hiánya kényszerengedélyhez vezethet)
 • éves díjfizetés (progresszíven emelkedő)

szabadalmi jogviszony tartalma, a szabadalmas személyiségi vagyoni jogai, a szabadalmas kötelezettségei