Az oltalom terjedelme - az igénypontok


A szabadalmi oltalom terjedelmét az igénypontok határozzák meg (megkülönböztetünk fő- és aligénypontokat). Az igénypontok a szabadalmi leírás részei, egy bővített mondatban tartalmazzák a találmány minden szükséges és egyben elégséges jellemzőjét, melyeket elválaszt az "azzal jellemezve" szófordulat. 

A szabadalom bitorlása megvalósul, ha az összes igénypont teljes egészében ráolvasható a hasznosított tárgyra. A igénypontok értelmezése a leírás és rajzok segítségével történik, nem lehet csak az igénypont szövegére leszűkíteni az értelmezést, de nem is lehet szabadon értelmezni, mintha csak iránymutatást adnának a szakembernek.

szabadalom oltalmának terjedelme, szabadalom igénypont