Szabadalmaztatható biotechnológiai találmány


Génszekvinciák, klónozási eljárások, őssejtek szabadalmaztathatósága

A találmányok szabadalmaztathatók akkor is, ha biológiai anyagból álló vagy azt tartalmazó termékre vonatkoznak. De kizárt a szabadalmaztathatósága az emberi testi találmány, illetve ha a találmány az emberi test bármely részének felfedezésére vonatkozik (pl. génszekvenciák).

Közrendbe, közerkölcsbe ütköznek, így nem szabadalmaztathatók pl. az ember klónozására szolgáló eljárások, az emberi embriók ipari vagy kereskedelmi célra történő alkalmazása, az ember csíravonalának genetikai azonosságát módosító eljárások, az állatok genetikai azonosságát módosító eljárás, ha ez szenvedést okozhat az állatoknak, valamint az ilyen eljárással létrejövő állatok.

C-34/10. számú, Brüstle v Greenpeace ügyben született előzetes döntés szerint az őssejtekkel kapcsolatos találmányok kizártak a szabadalmaztathatóság köréből.

a biotechnológiai találmány szabadalmaztathatóságának feltételi