Szolgálati és alkalmazotti találmányok


Szolgálati találmány

A szolgálati találmány annak a találmánya, akinek munkaviszonyból (vagy közalkalmazotti, közszolgálati viszony) származó kötelezettsége, (ld. munkaszerződés, munkaköri leírás, vállalati szabályzat) hogy a találmány tárgykörébe tartozó eső megoldásokat dolgozzon ki. A szolgálati találmányt megalkotó feltaláló köteles haladéktalanul ismertetni a találmányt a munkáltatóval (esetében tehát nem érvényesül a nyilvánossághoz fűződő jog). A feltaláló személyhez fűződő jogai közül a névjog és a feltalálói minőséghez való jog részletszabályai az általános szabályok szerintalakulnak. A szolgálati találmány esetében a szabadalmi igény a feltaláló jogutódjaként a munkáltatót illeti meg (a találmányt a munkáltató be is jelentheti, de titokban is tarthatja, vita esetén a munkáltatót terheli annak a bizonyítása, hogy a megoldás az ismertetés átvételének időpontjában nem volt szabadalmaztatható). A feltaláló a szolgálati találmány esetében megfelelő díjazásra tarthat igényt, ha a munkáltató hasznosítja a találmányt. Ez a díj 2002 óta lehet meghatározott összegű is. A feltaláló számára a díj a szabadalom átruházása és licencia adása esetén is jár külön-külön (akkor is, ha az átruházás ingyenes), 

Bírói gyakorlat a szolgálati találmányokkal kapcsolatban

  • BH2003.948 a munkaköri kötelezettség értelmezésével kapcsolatban: a munkaköri kötelezettség nemcsak ami munkaköri leírásban szerepel, hanem a felettes írásbeli, szóbeli, ráutaló magatartással tett utasítása is. Adott esetben célprémium is járt egy megoldás kidolgozásához, ha a munkaidejében, munkahelyén dolgozta ki az alkalmazott. Az átlagosat meghaladó színvonalon teljesített a munkavállaló, de attól még a munkaköri kötelezettségét teljesítette. A szolgálati jelleghez elég, ha a munkaköri kötelezettség a találmány tárgykörébe eső megoldások kidolgozására terjed ki, nem kell, hogy új megoldások kidolgozására vonatkozzon.

  • BH1993.564: azt kellett vizsgálni, hogy munkaköri kötelesség volt-e a megoldás kidolgozása (komplex bizonyítás szükséges) A PK 277 szerint minden érdekelt perben állása szükséges.

  • BH1993.669 – találmánydíj perben a találmánnyal érintett hasznos eredmény megítélése szakértői kérdés (a társaság bevételei, megtakarításai, egyéb előnyei a találmánnyal összefüggésben).

Alkalmazotti találmány

Az alkalmazotti találmány annak a találmánya, aki anélkül, hogy a munkaviszonyból származó kötelessége lenne, olyan találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosítása a munkáltató tevékenységi körébe tartozik. Az alkalmazotti találmányok esetében a szabadalom a feltalálót illeti meg, de munkáltató nem kizárólagos jelleggel jogosult hasznosításra (megállapodás szerint lehet a munkáltató a jogosult). A feltaláló személyhez fűződő jogai közül a névjog és a feltalálói minőséghez való jog az általános szabályok szerint alakul. Az alkalmazotti találmány hasznosítására vonatkozó jog ellenében olyan mértékű díj jár, amelyet megfelelő szabadalmi licencia vétele esetén a munkáltatónak fizetnie kellene. A találmányi díjszerződést írásban kell megkötni. Vita esetén az Iparjogvédelmi Szakértő Testület véleményt ad a titokban tartott találmány szabadalmazhatósága körében vagy a feltalálót megillető találmány díjazása körében. 

 

szolgálati, alkalmazotti találmányok