Egységes szabadalom (unitary patent)

Az Európai Közösség tagállamai 1970 évek óta tervezték, hogy létrehozzák a közösségi szabadalom intézményét. Úgy tűnik, hogy a közösségi szabadalom nem lesz, de lesz egységes szabadalom (unitary patent). 

A fő kérdések a nyelvi rezsim és szabadalmi bíráskodás voltak. Az Európai Bíróság 2011. március 8-án kiadott 1/09. sz. véleménye: nem egyeztethető össze a megállapodás az uniós joggal.

egységes szabadalom, unitary patent